Đổi Server Nếu Không Load Được:

Anh mới nhét cu vào mà em đã rên la vậy à